TT Security Lab

サイバーセキュリティに関する調査・研究の記録とナレッジ

Ubuntu 18.04 LTSでフォントサイズを大きくする方法

【概要】

  1. Tweaks をインストール
  2. フォントの設定を変更

sudo apt install gnome-tweaks


【公開情報】

◆HDPI / 4KディスプレイのUbuntu 18.04 LTSでフォントサイズを大きくするにはどうすればよいですか? (QA Stack)
https://qastack.jp/ubuntu/1035520/how-do-i-increase-the-font-size-in-ubuntu-18-04-lts-for-a-hdpi-4k-display

Kindle for PC 旧バージョンの2つのダウンロード方法【1.24も】

【概要】

https://s3.amazonaws.com/kindleforpc/【ビルド番号】/KindleForPC-installer-【バージョン】.【ビルド番号】.exe

https://s3.amazonaws.com/kindleforpc/47037/KindleForPC-installer-1.20.47037.exe
https://s3.amazonaws.com/kindleforpc/48017/KindleForPC-installer-1.21.48017.exe
https://s3.amazonaws.com/kindleforpc/50133/KindleForPC-installer-1.23.50133.exe
https://s3.amazonaws.com/kindleforpc/51068/KindleForPC-installer-1.24.51068.exe
https://s3.amazonaws.com/kindleforpc/52064/KindleForPC-installer-1.25.52064.exe


【ブログ】

Kindle for PC 旧バージョンの2つのダウンロード方法【1.24も】 (Lancork, 2019/04/02)
https://www.lancork.net/2019/04/kindle-for-pc-older-version/

UEFIブートからLinuxを削除する方法

【ノウハウ】

1. コマンドプロンプトを管理者で起動
2. bcdedit.exe で BCD ストア を確認

> bcdedit /enum firmware

3. UEFIからubutnuの項目を削除

> bcdedit /delete {ubuntu の identifier}

4. 確認

> bcdedit /enum firmware


【参考資料】

◆ その他/UEFIブートからLinuxを削除する手順 (just4fun)
https://win.just4fun.biz/?%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/UEFI%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%8B%E3%82%89Linux%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%89%8B%E9%A0%86